home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी छलफल सम्पन्न,२०७५ असार ४, A Discussion Program on Free Legal Aid Concluded, 18 June, 2018
2018-06-18
आयोगका सदस्यहरूसहितको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा गंगामायाको अवस्था अनुगमन, निजको जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील भई तत्काल कार्य प्रकृया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार, २०७५ जेठ २५ High Level Team Comprising Commission's Members Monitored Ganga Maya's Condition Commission Dispatched a Letter to Nepal Government Pointing to Quickly Proceed the Act of Saving Her Life Being Sensitive, 8 June, 2018
2018-06-08
गंगामायाको जीवन रक्षा गर, २०७५ जेठ २१ Appeal of the Commission, Save Ganga Maya's Life, 4 June, 2018
2018-06-04
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन २६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न, २०७५ वैशाख २८, National Conference on Rights of the Persons with Disability Concluded Proclaiming 26 points Declaration, 11 May, 2018
2018-05-11

News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Books

TitleAuthorCoverImageDownloads
UPR Nepali Report 2070 National Human Rights Commission of Nepal download
६ वर्षीय समष्टिगत प्रतिवेदन download
संवैधानिक व्यवस्था र कानूनहरू National Human Rights Commission of Nepal download
वार्षिक प्रतिवेदन २०६८-६९ National Human Rights Commission of Nepal download
मानवअधिकार सम्बन्धी निर्देशिकाहरू, २०६९ National Human Rights Commission of Nepal download
Foreign Labor Migration and Trafficking inPersons in Nepal: A Situational Analysis National Human Rights Commission of Nepal download
शवोत्खनन् मार्ग-निर्देशिका, २०६९ National Human Rights Commission of Nepal download
An Introduction to National Human Rights Commission-Nepal National Human Rights Commission of Nepal download
NHRC-Nepal on the Rights of the Migrant Workers. National Human Rights Commission of Nepal download
विश्वब्यापी आबधिक समीक्षा Universal Periodic Review (UPR) परिचयात्मक पुस्तिका download
आप्रबासी कामदारहरुको अधिकार - बिषयगत पुस्तिका download
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार - बिषयगत पुस्तिका download
जातीय बिभेद बिरुद्दको अधिकार - बिषयगत पुस्तिका NHRC Nepal download
महिला मानब अधिकार - बिषयगत पुस्तिका NHRC Nepal download
बाल अधिकार - बिषयगत पुस्तिका download
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |