home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Various Activities in Regional, Sub-regional and Central.

2018-12-10 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४—७५
2018-12-10 ७० औंं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोगका मा. अध्यक्ष श्री अनूप राज शर्माले दिनु भएको मन्तव्य
2018-12-09 सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका माननीय अध्यक्ष अनूप राज शर्माले दिनुभएको मन्तव्य
2018-12-09 वि.नं ४।०७४/०७५ (आ.प्र तथा खुला), रा.प.तृतीय श्रेणी सरहको लेखा/प्रशासन अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्ध
2018-12-07 वि.नं ३।०७४/०७५ (खुला तथा समावेशी तर्फ), रा.प.तृतीय श्रेणी मानव अधिकार अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्ध
2018-12-06 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
2018-11-30 वि.नं २/०७४–०७५ (आ.प्र, खुला र महिला), रा.प.द्वितीय श्रेणी सरहको उप–निर्देशक पदको सिफारिश सम्बन्धी
2018-11-29 स्टेशनरी (कार्यालय सामान) खरिद सम्बन्धी सिलबन्ढी दरभाउपत्रको सूचना , २०७५।०८।१३
2018-11-26 विज्ञापन नं १/०७४–०७५ (खुला र महिला), रा.प.प्रथम श्रेणी सरह, निर्देशक पदमा सिफारिश सम्बन्धी सूचना
2018-11-21 प्रस्तुतीकरणका लागि प्रश्नपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना
2018-11-19 Enhancing the Capacity of National Human Rights Commission Project (ECNHRCP) परियोजनाको अन्तरर्वाता सम्बन्धी सूचना
2018-11-13 Speech delivered by Hon. Chairperson of NHRC, Nepal Anup Raj Sharma on Blended Learning course on Monitoring Economic Social And Cultural Rights (ESCR)
2018-10-24 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ECNHRCP परियोजनाको पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षाको निमित्त छनौट भएका उमेदवारहरुको विवरण
2018-10-23 Remarks by Hon. Commissioner of National Human Rights Commissioner (NHRC) of Nepal Ms. Mohna Ansari on the occasion of 71st Session of Committee on Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW), 22 October 2018 Geneva
2018-10-22 ECNHRCP काे लिखित परीक्षाकाे सूचना र पाठ्यक्रम (Exam Notice and Syllabus)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >  Next