home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Various Activities in Regional, Sub-regional and Central.

2016-11-20 विस्तृत शान्ति सम्झौताका दश वर्षः मानव अधिकार अवस्था: संक्षिप्त प्रतिवेदन २०७३ Ten Years of Comprehensive Peace Agreement: Human Rights Situation: A Brief Report 2016
2016-10-26 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2016-10-22 बैकल्पिक उम्मेदवारले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना
2016-10-16 मानव अधिकार पत्र, २०७३ साउन र भदौ अंक Human Rights News Letter Nepali, 2073 Shrawan & Bhadra Issue
2016-10-06 लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Result of Written Exam and Interview Notice
2016-09-11 सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको मानव अधिकार जोखिममा, २०७३ भाद्र २६ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, उप-क्षेत्रिय कार्यालय, बुटवल, रुपेन्देही
2016-08-23 कानूनी शासन र मानव अधिकारको सम्मानको लागि आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पत्र Respect of Rue of Law and Human Rights (NHRC Letter to PM of Nepal)
2016-08-10 परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2016-08-07 मानव अधिकार प्रश्नोउत्तर संङालो (डोटेली भाषामी)
2016-07-26 लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
2016-07-22 Asia Pacific Forum for National Human Rights Institutions published video series and manual on Promoting and Protecting the Rights of Women and Girls
2016-07-20 अध्ययन प्रतिवेदन: आयोगका केही सिफारीसहरुको कार्यान्वयन र पिडीतहरुको अवस्था
2016-07-19 मानव अधिकारसम्वन्धी जान्नुपर्ने कुराहरू: दोस्रो संस्करण (परिमार्जनसहित)
2016-06-24 National Mechanisms for Reporting and Follow-up
2016-06-23 APF for NHRIs manual on ‪Promoting‬ and ‪Protecting‬ ‪Human Rights‬ in relation to ‪Sexual Orientation‬, ‪GenderIdentity‬ and ‪Sex Characteristics‬
[First Page]  Prev < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  > Next  [Last Page]