home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Various Activities in Regional, Sub-regional and Central.

2018-07-16 सप्तरी जिल्लाको मलेठमा २०७३।११।२३ मा भएको घटनाको छानविन प्रतिवेदन
2018-07-14 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु, जेठ २०७५
2018-07-12 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७५ (Nepali Unicode), दृष्टिविहिनहरूका लागि उपयाेगी
2018-07-11 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७५
2018-07-06 #NepalNHRC Hon. Chairperson's video statement during 38th Session at Human Rights Council on SR on Migrants, 20th June 2018
2018-06-01 Journal on Human Rights, Sambahak Vol. 8, June 2018 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७५ जेठ
2018-05-31 आयोगका केही सिफारिशहरुको कार्यान्वयन र पीडितको अवस्था, अध्ययन प्रतिवेदन २०७५
2018-05-30 मुलुक, प्रदेश र जिल्लाका मानव अधिकारका पाँच प्रमुख प्राथमिकता विषय, अध्ययन प्रतिवेदन २०७५
2018-05-29 प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ अनुगमन प्रतिवेदन
2018-05-08 राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा शर्त,सुविधा सम्बन्धी नियमावली०७२तेस्रो संशाेधन
2018-05-06 Article and Short Video regarding NepalNHRC's International Conference on addressing Impunity and Human Rights published at APF's website
2018-04-13 Kathmandu Declaration on Addressing Impunity and Realizing Human Rights in South Asia
2018-04-11 Closing Remarks by NHRC Nepal Hon. Chairperson Anup Raj Sharma in the closing cermony of International Conference Identifying Challenges, Assessing Progress, Moving Forward: Addressing Impunity and Realizing Human Rights in South Asia 9-11 April 2018
2018-04-09 Keynote Speech by Hon. Chair Anup Raj Sharma in the Inaugural Session of International Conference on Identifying Challenges, Assessing Progress, Moving Forward: Addressing Impunity and Realizing Human Rights in South Asia 9-11 April, 2018, Kathmandu
2018-04-09 सम्माननीय राष्ट्रपती श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले Identifying Challenges, Assessing Progress, Moving Forward: Addressing Impunity and Realizing Human Rights in South Asia बिषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गर्नुभएको संबोधन Speech Delivered by Rt. Hon. President of Nepal Bidya Devi Bhandari at Inaugural Session of the International Conference on "Identifying Challenges, Assessing Progress, Moving Forward: Addressing Impunity and Realizing Human Rights in South Asia" Hotel Yak and Yeti, Durbarmarg, Kathmandu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  > Next  [Last Page]