home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

इर्न्टनशीप सम्बन्धी सूचना Notice for Internship

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमान्तीकृत समूह (दलित महिला, अपाङ्गता, जनजाति र दुर्गम क्षेत्र) लाई लक्षित गर्दै मानव अधिकार शिक्षा र व्यावहारिक अभ्यास जस्ता अवसरहरु प्रदान गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा सो समूहको क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले ६ महिनाका लागि इर्न्टनशीपको अवसर प्रदान गर्न लागेको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्खास्त दिन सूचित गरिन्छ ।

इर्न्टनशीपको लागि आवश्यक योग्यता तथा अन्य जानकारीः
(क)    आवेदक मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ ।
(ख)    आवेदक लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, भौगोलिक विकटता र जातीयताको आधारमा सुविधाविहीन र सीमान्तीकृत समूहको हुनुपर्नेछ ।
(ग)    भौगोलिक प्रतिनिधित्व छुट्याउने आधार नागरिकताको प्रमाणपत्र  हुनेछ ।
(घ)    अपाङ्गता भएकाहरुले आफू तीव्र अशक्त, अति अशक्त, अशक्त र समान्य अपाङ्गता मध्ये कुन प्रकारको अपाङ्गतामा पर्ने हो सो स्पष्ट खुल्ने गरी आधिकारिक निकायको प्रमाणितपत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।  
(ङ)    आवेदनपत्र साथ नागरिकता, शैक्षिक तथा अनुभवका प्रमाणपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(च)    इर्न्टनहरुको कार्य समय आयोगमा पूर्णकालीन हुनेछ ।
(छ)   इर्न्टनशीपको ६ महिनाको अवधि समाप्तिपश्चात् म्याद थप हुनेछैन ।
(ज)    इर्न्टनलाई इर्न्र्टनशीप अवधिभर यातायात तथा खाजा खर्च वापत नियमानुसार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
(झ)    छोटो सूची (Short list) मा परेका आवेदकहरुलाई मात्र छनौट प्रक्रियामा संलग्न गराइनेछ ।
(ञ)    कम्प्युटरमा नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा काम गर्न सक्नेलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(ट)    दरखास्त फारम आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, हरिहरभवन पुल्चोक वा आयोगको  Website: www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/career//Advertisement_ApplicationForm.pdf  बाट पनि download गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
पोष्ट वक्स नं. ९१८२,
फोन नं. ५०१००१५, एक्सटेन्सन नं. १७०

 

प्रकाशन मितिः २०७३/०९/२३ गते

DOWNLOAD ENGLISH VERSION DOWNLOAD NEPALI VERSION