home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

इर्न्टनशीप सम्बन्धी सूचना Notice for Internship

इर्न्टनशीप सम्बन्धी सूचना Notice for Internship

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमान्तीकृत समूह (दलित महिला, अपाङ्गता, जनजाति र दुर्गम क्षेत्र) लाई लक्षित गर्दै मानव अधिकार शिक्षा र व्यावहारिक अभ्यास जस्ता अवसरहरु प्रदान गरी मानव अधिकारको क्षेत्रमा सो समूहको क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले ६ महिनाका लागि इर्न्टनशीपको अवसर प्रदान गर्न लागेको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले यो सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्खास्त दिन सूचित गरिन्छ ।

इर्न्टनशीपको लागि आवश्यक योग्यता तथा अन्य जानकारीः
(क)    आवेदक मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि विषयमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ ।
(ख)    आवेदक लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, भौगोलिक विकटता र जातीयताको आधारमा सुविधाविहीन र सीमान्तीकृत समूहको हुनुपर्नेछ ।
(ग)    भौगोलिक प्रतिनिधित्व छुट्याउने आधार नागरिकताको प्रमाणपत्र  हुनेछ ।
(घ)    अपाङ्गता भएकाहरुले आफू तीव्र अशक्त, अति अशक्त, अशक्त र समान्य अपाङ्गता मध्ये कुन प्रकारको अपाङ्गतामा पर्ने हो सो स्पष्ट खुल्ने गरी आधिकारिक निकायको प्रमाणितपत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।  
(ङ)    आवेदनपत्र साथ नागरिकता, शैक्षिक तथा अनुभवका प्रमाणपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(च)    इर्न्टनहरुको कार्य समय आयोगमा पूर्णकालीन हुनेछ ।
(छ)   इर्न्टनशीपको ६ महिनाको अवधि समाप्तिपश्चात् म्याद थप हुनेछैन ।
(ज)    इर्न्टनलाई इर्न्र्टनशीप अवधिभर यातायात तथा खाजा खर्च वापत नियमानुसार भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
(झ)    छोटो सूची (Short list) मा परेका आवेदकहरुलाई मात्र छनौट प्रक्रियामा संलग्न गराइनेछ ।
(ञ)    कम्प्युटरमा नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा काम गर्न सक्नेलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
(ट)    दरखास्त फारम आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, हरिहरभवन पुल्चोक वा आयोगको  Website: www.nhrcnepal.org बाट पनि download गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
पोष्ट वक्स नं. ९१८२,
फोन नं. ५०१००१५, एक्सटेन्सन नं. १७०

 

प्रकाशन मितिः २०७३/०९/२३ गते

DOWNLOAD