home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

सुकुम्बासीको घर टहरा भत्काइएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आयोगको सिफारिस

 

थापाथली स्थित बागमती किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुद्वारा अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराउने क्रममा ज्यादती भएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगमा परेको उजुरी उपर आयोग द्वारा अनुगमन समेत गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको

 

DOWNLOAD