home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी छलफल सम्पन्न,२०७५ असार ४, A Discussion Program on Free Legal Aid Concluded, 18 June, 2018
2018-06-18
आयोगका सदस्यहरूसहितको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा गंगामायाको अवस्था अनुगमन, निजको जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील भई तत्काल कार्य प्रकृया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार, २०७५ जेठ २५ High Level Team Comprising Commission's Members Monitored Ganga Maya's Condition Commission Dispatched a Letter to Nepal Government Pointing to Quickly Proceed the Act of Saving Her Life Being Sensitive, 8 June, 2018
2018-06-08
गंगामायाको जीवन रक्षा गर, २०७५ जेठ २१ Appeal of the Commission, Save Ganga Maya's Life, 4 June, 2018
2018-06-04
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन २६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न, २०७५ वैशाख २८, National Conference on Rights of the Persons with Disability Concluded Proclaiming 26 points Declaration, 11 May, 2018
2018-05-11

News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Decision Implementation of the Commission regarding Khimti Dhalkebar Electricity Transmission Line Issue; Letter to OPMCM and Ministry of Physical, Planning & Construction आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्ब

 

Decision Implementation of the Commission regarding Khimti Dhalkebar Electricity Transmission Line Issue; Letter to OPMCM and Ministry of Physical, Planning & Construction आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्बयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय र भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन सम्बन्धमा पठाएको पत्र ।

 

Recommendation Letter to Office of the Prime Minister and Coucil of Ministers

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालयलाई खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन सम्बन्धमा पठाएको सिफारिश पत्र

and

Implementation Letter to Ministry of Physical, Planning & Constuction

भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन सम्बन्धमा पठाएको कार्यान्बयन पत्र