home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Notices

2017-12-21 कार्यालय सम्बन्धी सामानहरु खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आहृवान गरिएको सूचना सच्याइएको बारे More
2017-12-20 कार्यालय सम्बन्धी सामानहरु खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आहृवान गरिएको सूचना More
2017-11-26 सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना More
2017-06-18 सूरक्षा अधिकृत पद करारमा पूर्ति गर्नका लागि छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना More
2017-05-08 पुराना सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना More
2017-04-21 इर्न्टनशीपकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना More
2017-04-04 सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना More
2017-02-08 सूचना अधिकारीहरूको नामावली Name List of RTI Officer More
2017-01-09 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Notice for Result Published More
2017-01-07 इर्न्टनशीप सम्बन्धी सूचना Notice for Internship More
2016-10-26 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना More
2016-10-22 बैकल्पिक उम्मेदवारले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना More
2016-10-22 कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना More
2016-10-06 लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना More
2016-08-24 कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना, प्रकाशित मितिः- २०७३/५/८ More
1 | 2 |