home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Notices

2017-06-18 सूरक्षा अधिकृत पद करारमा पूर्ति गर्नका लागि छनौट गरिएको सम्बन्धी सूचना More
2017-05-08 पुराना सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना More
2017-04-21 इर्न्टनशीपकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना More
2017-04-04 सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना More
2017-02-08 सूचना अधिकारीहरूको नामावली Name List of RTI Officer More
2017-01-09 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Notice for Result Published More
2017-01-07 इर्न्टनशीप सम्बन्धी सूचना Notice for Internship More
2016-10-26 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना More
2016-10-22 बैकल्पिक उम्मेदवारले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना More
2016-10-22 कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना More
2016-10-06 लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना More
2016-08-24 कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना, प्रकाशित मितिः- २०७३/५/८ More
2016-08-10 परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना More
2016-07-26 लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना: भुलसुधारः सूचना प्रविधि अधिकृतमा वस्तुगत हुनुपर्ने अन्यथ More
2016-05-27 नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना More
1 | 2 |