home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Notices

2016-03-10 सामूहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना More
2016-02-08 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आव्हान गरिएको इन्टर्नशीप आवेदनको नतिजा More
2015-12-16 सामुहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना More
2015-12-08 Notes for Contributors of NHRC Nepal Journal More
2015-11-30 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा लिइएको सबै पदहरुको लिखित परीक्षाको नतीजा । (अपडेटेड) More
2015-08-14 Promotion Notice More
2015-07-15 विभिन्न पदहरूको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको लोक सेवा आयोगको सूचना More
2015-04-22 सूचना नं. १/०६७/६८ को विज्ञापन अनुसार: पदपूर्तिको लागि लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना More
0000-00-00 More
1 | 2 | 

Radio Program

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग २०
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग १९

Follow us on

Facebook
Twitter
Youtube