home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Notices

2016-08-10 परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना More
2016-07-26 लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना: भुलसुधारः सूचना प्रविधि अधिकृतमा वस्तुगत हुनुपर्ने अन्यथ More
2016-05-27 नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना More
2016-05-02 Invitation for Bids for the Construction of Prefabs Meeting Hall and Office Block First date of publication: 2073/01/017 More
2016-05-02 अनुसन्धानकर्ता लेखकहरुमा अनुरोधः Notes on Contribution of Articles More
2016-03-10 सामूहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना More
2016-02-08 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आव्हान गरिएको इन्टर्नशीप आवेदनको नतिजा More
2015-12-16 सामुहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना More
2015-12-08 Notes for Contributors of NHRC Nepal Journal More
2015-11-30 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा लिइएको सबै पदहरुको लिखित परीक्षाको नतीजा । (अपडेटेड) More
2015-08-14 Promotion Notice More
2015-07-15 विभिन्न पदहरूको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको लोक सेवा आयोगको सूचना More
2015-04-22 सूचना नं. १/०६७/६८ को विज्ञापन अनुसार: पदपूर्तिको लागि लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना More
0000-00-00 More
1 | 2 |