home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

सामूहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुर

स्थगित भएको सामूहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि समावेशी तर्फा महिला, आदिवासी/ जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र एवम् खुला पदहरुमा लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७२/४/१४ देखि संचालन भएको विज्ञापन नं. १/०६७/६८ देखि ७/०६७/६८ सम्मका पदहरुको आयोगको मिति २०७२/८/२९ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनाबाट स्थगित भएको सामूहिक छलफल तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम यहि मिति २०७२/१२ १९ गतेदेखि संचालन हुने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ । उक्त कार्यक्रमको बिस्तृत जानकारीको लागि आयोगको सूचना पाटी वा आयोगको वेवसाइट www.nhrcnepal.org हर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।

DOWNLOAD

Radio Program

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग २०
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग १९

Follow us on

Facebook
Twitter
Youtube

NHRC Bulletin

{bulletin}