home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

अनुसन्धानकर्ता लेखकहरुमा अनुरोधः Notes on Contribution of Articles

अनुसन्धानकर्ता लेखकहरुमा अनुरोधः Notes on Contribution of Articles

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट अनुसन्धनात्मक/खोजमूलक द्वैमासिक पत्रिका ''संवाहक" नियमित रुपमा प्रकाशित हुने भएको छ । आगामी पहिलो अङ्क प्रकाशित हुने यस पत्रिकाका लागि एपीएद्वारा अभिनिश्चित निर्देशिका अनुरुपका मानव अधिकारसम्बन्धी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा खोजमूलक लेख/सामग्री २०७३ बैशाखको चौथो हप्ता सम्म आयोगको इ-मेल समेतमा पर्ठाई सहयोग गर्नुहुन इच्छुक व्यक्तिहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । विस्तृत जानकारीका लागि आयोगको तल उल्लिखित वेवसाइट हेर्नुहुन वा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहरभवनमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुर
इमेलः sambahak@nhrcnepal.org
वेवसाइटः www.nhrcnepal.org

 

DOWNLOAD