home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना: भुलसुधारः सूचना प्रविधि अधिकृतमा वस्तुगत हुनुपर्ने अन्यथ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

पदपूर्ति समिति
हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुरको

लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना: भुलसुधारः सूचना प्रविधि अधिकृतमा वस्तुगत हुनुपर्ने अन्यथा भएकोमा सच्चाइएको

Syllabus_Curriculum

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०७३/२/१८ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना बमोजिम आयोगमा रिक्त रहेका महिला, आदिवासी/ जनजाती, मधेशी, दलित, गरी समावेशी तर्फा र खुला तर्फा बिभिन्न पदहरु तथा समान तह/पदमा आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि लोक सेवा आयोगद्वारा संचालन गरिने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा मिति २०७३/५/१० देखि संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित उम्मेदवारको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षाको विस्तृत कार्यक्रम तालिकाको लागि यस आयोगको वेव साइट www.nhrcnepal.org वा आयोगको सूचना पाटीमा हेर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

Download Notice and Schedule

DOWNLOAD