home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
Press Release
{press}
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

 

पदपूर्ति समिति

हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुरको

 

परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना Download Notice & Exam Centre List

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०७३/२/१८ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना बमोजिम आयोगमा रिक्त रहेका महिला, आदिवासी/ जनजाती, मधेशी, दलित, गरी समावेशी तर्फा र खुला तर्फा बिभिन्न पदहरुको श्री लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७३/५/१० गतेदेखि संचालन हुने लिखित परीक्षा श्री महेन्द्र भवन उ.मा.वि. सानोगौचरणमा तथा समान तह/पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फो लिखित परीक्षा श्री लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा संचालन हुने गरी परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकोले सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत जानकारीको लागि यस आयोगको वेव साइट www.nhrcnepal.org वा आयोगको सूचना पार्टी हेर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

DOWNLOAD