home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
आयोगका सदस्यहरूसहितको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा गंगामायाको अवस्था अनुगमन, निजको जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील भई तत्काल कार्य प्रकृया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार, २०७५ जेठ २५ High Level Team Comprising Commission's Members Monitored Ganga Maya's Condition Commission Dispatched a Letter to Nepal Government Pointing to Quickly Proceed the Act of Saving Her Life Being Sensitive, 8 June, 2018
2018-06-08
गंगामायाको जीवन रक्षा गर, २०७५ जेठ २१ Appeal of the Commission, Save Ganga Maya's Life, 4 June, 2018
2018-06-04
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन २६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न, २०७५ वैशाख २८, National Conference on Rights of the Persons with Disability Concluded Proclaiming 26 points Declaration, 11 May, 2018
2018-05-11
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर । सन्दर्भः विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, २०७५ वैशाख २०, Ensure Freedom of Expression Context: World Press Freedom Day, 3 May, 2018
2018-05-03

News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धी मार्ग-निर्देशिका, २०६९ मानव अधिकार सहकार्य तथा समन्वय सम्बन्धी न