home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Speeches, Important Letters/ Correspondence

2018-12-28 नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने वारेको सूचना, २०७५/९/१३
2018-12-21 आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा आयोगको प्रयास
2018-12-10 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४—७५
2018-12-10 ७० औंं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोगका मा. अध्यक्ष श्री अनूप राज शर्माले दिनु भएको मन्तव्य
2018-12-09 सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका माननीय अध्यक्ष अनूप राज शर्माले दिनुभएको मन्तव्य
2018-12-09 वि.नं ४।०७४/०७५ (आ.प्र तथा खुला), रा.प.तृतीय श्रेणी सरहको लेखा/प्रशासन अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्ध
2018-12-07 वि.नं ३।०७४/०७५ (खुला तथा समावेशी तर्फ), रा.प.तृतीय श्रेणी मानव अधिकार अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्ध
2018-12-06 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
2018-11-30 वि.नं २/०७४–०७५ (आ.प्र, खुला र महिला), रा.प.द्वितीय श्रेणी सरहको उप–निर्देशक पदको सिफारिश सम्बन्धी
2018-11-29 स्टेशनरी (कार्यालय सामान) खरिद सम्बन्धी सिलबन्ढी दरभाउपत्रको सूचना , २०७५।०८।१३
2018-11-26 विज्ञापन नं १/०७४–०७५ (खुला र महिला), रा.प.प्रथम श्रेणी सरह, निर्देशक पदमा सिफारिश सम्बन्धी सूचना
2018-11-21 प्रस्तुतीकरणका लागि प्रश्नपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना
2018-11-19 Enhancing the Capacity of National Human Rights Commission Project (ECNHRCP) परियोजनाको अन्तरर्वाता सम्बन्धी सूचना
2018-11-13 Speech delivered by Hon. Chairperson of NHRC, Nepal Anup Raj Sharma on Blended Learning course on Monitoring Economic Social And Cultural Rights (ESCR)
2018-10-24 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ECNHRCP परियोजनाको पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षाको निमित्त छनौट भएका उमेदवारहरुको विवरण
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >  Next