home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Speeches, Important Letters/ Correspondence

2019-03-18 बैकल्पिक उम्मेदवारले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना
2019-03-04 इलेक्ट्रोनिक्स सामान (डेस्कटप कम्प्युटर र ल्यापटप) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको पुनः सूचना, २० फागुन २०७५
2019-02-15 सवारी साधन (मोटरसाइकल) र इलेक्ट्रोनिक्स सामान (डेस्कटप कम्प्युटर र ल्यापटप) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना, ३ ,फागुन २०७५
2019-02-05 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना, २२ माघ, २०७५
2019-02-03 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण(केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), कार्तिक–पुष, २०७५
2019-01-30 NHRC Brochure
2018-12-28 नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने वारेको सूचना, २०७५/९/१३
2018-12-21 आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा आयोगको प्रयास
2018-12-10 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४—७५
2018-12-10 ७० औंं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा आयोगका मा. अध्यक्ष श्री अनूप राज शर्माले दिनु भएको मन्तव्य
2018-12-09 सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका माननीय अध्यक्ष अनूप राज शर्माले दिनुभएको मन्तव्य
2018-12-09 वि.नं ४।०७४/०७५ (आ.प्र तथा खुला), रा.प.तृतीय श्रेणी सरहको लेखा/प्रशासन अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्ध
2018-12-07 वि.नं ३।०७४/०७५ (खुला तथा समावेशी तर्फ), रा.प.तृतीय श्रेणी मानव अधिकार अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्ध
2018-12-06 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
2018-11-30 वि.नं २/०७४–०७५ (आ.प्र, खुला र महिला), रा.प.द्वितीय श्रेणी सरहको उप–निर्देशक पदको सिफारिश सम्बन्धी
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >  Next