home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Speeches, Important Letters/ Correspondence

2018-10-12 UN Publication: Integrating A Gender Perspective Into Human Rights Investigations
2018-10-05 लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना २०७५।०६।१९
2018-10-02 ECNHRCP परियाेजनाकाे लागि कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना, अावेदन फारम र विवरण
2018-09-16 Journal on Human Rights, Sambahak Vol. 9, September 2018 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७५ भदाै
2018-08-17 Human Rights and Impunity in South Asia: States, Societies and Institutions
2018-08-07 वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमलिाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ माथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको राय
2018-07-29 त्रैमासिक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), बैशाख–असार २०७५
2018-07-27 किसानको अधिकार कानुन पुनरावलोकन, अध्ययन प्रतिवेदन, असार २०७५
2018-07-18 मानव अधिकार रक्षकहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिवेदन
2018-07-16 सप्तरी जिल्लाको मलेठमा २०७३।११।२३ मा भएको घटनाको छानविन प्रतिवेदन
2018-07-14 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु, जेठ २०७५
2018-07-12 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७५ (Nepali Unicode), दृष्टिविहिनहरूका लागि उपयाेगी
2018-07-11 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७५
2018-07-06 #NepalNHRC Hon. Chairperson's video statement during 38th Session at Human Rights Council on SR on Migrants, 20th June 2018
2018-06-01 Journal on Human Rights, Sambahak Vol. 8, June 2018 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७५ जेठ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  >  Next