home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Reports

DateTitleDownloads
2014-06-01 संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७०, अनुगमन प्रतिवेदन
download
2014-05-30 आयोगका तेह्र वर्ष उजुरीउपर आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयनको अवस्था (वि.सं. २०५७-२०७०)
download
2014-05-30 आयोगका तेह्र वर्ष उजुरीउपर आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयनको अवस्था (संक्षिप्त प्रतिवेदन) -वि.स
download
2014-05-27 शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारः आयोगको गतिविधि , सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन
download
2014-05-22 'आमा घर' (श्री बृद्धावस्था व्यवस्थापन तथा सामाजिक कल्याण गुठी) मा आश्रित बालबालिका तथा ज्येष्ठ न
download
2014-03-04 APF Member 'Bare Facts' about National Human Rights Commission of Nepal
download
2013-12-18 Human Rights Situation of Nepalese Migrant Workers, observation and Monitoring Report

Human Rights Situation of Nepalese Migrant Workers, observation and Monitoring Report, South Koria and Malasia, (30th August to 7th September, 2013)

download
2013-12-18 विद्यालय शिक्षकहरूका लागि मानव अधिकार श्रोत-पुस्तिका २०७०
download
2013-12-18 सुरक्षाकर्मीहरूका लागि मानव अधिकार श्रोत-पुस्तिका २०७०
download
2013-12-18 UPR Report Nepali 2070 नेपालको विश्वव्यापी आवधीक समिक्षाको कार्यान्वयन अवस्थासम्वन्धी मध्यावधिक प्रतिवेदन
नेपालको विश्वव्यापी आवधीक समिक्षाको निष्कर्षतथा सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्वन्धी मध्यावधिक समिक्षा, 
 
प्रतिवेदन, २०७० भाद्र, 
 
नेपालको विश्वव्यापी आवधीक समिक्षाको कार्यान्वयन अवस्थासम्वन्धी मध्यावधिक प्रतिवेदन
 
download
2013-12-18 UPR English Report 2013

National Human Rights Commission-Nepal

Report - September, 2013

Mid-Term Report on the Implementation status of Conclusion and Recommendations of Universal Periodic Review of Nepal

download
2013-11-14 ब्रोसर (निर्वाचन - अनुगमन)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुरोध

निर्वाचन - अनुगमन

download
2013-11-10 UPR Report MIA Nepal

UPR Report Nepal

Mid-term Implementation Assessment (MIA): Nepal

download
2013-10-31 Report on Human Rights Situation of Sexual Orientation, Gender Identity and HIV Survivors
download
2013-10-07 ६ वर्षीय समष्टिगत प्रतिवेदन
download
[First Page]  Prev < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  > Next  [Last Page]