home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Publications

DateTitleDownloads
2017-07-04 मनव बेचबिखनको अवस्था राष्ट्रिय प्रतिवेदन, अा.व २०७२/०३
download
2017-05-31 भूकम्प प्रभाविहरूको मानव अधिकारको अवस्था बारेमा तेश्रो अनुगमन प्रतिवेदन २०७४ जेष्ठ
download
2017-05-27 Journal on Human Rights Sambahak Vol.4, May 2017 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७४ जेष्ठ
download
2017-04-27 त्रैमासिक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), माघ-चैत्र, २०७३
download
2017-03-28 नेपाल सरकारको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्था, अनुगमन प्रतिवेदन २०७३
download
2017-03-26 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु, माघ २०७३
download
2017-03-17 Summarized Annual Report 2072-73, English
download
2017-03-17 संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन २०७२-७३
download
2017-03-16 APF Human Rights and Disabilities Manual for National Human Rights Institutions
download
2017-02-27 मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ (National Inquiry) निर्देशिका, २०७३
download
2017-02-09 सूचनाको हकसम्बन्धी त्रैमासिक कार्यसम्पादन विवरण (प्रमुख क्रियाकलापहरु) प्रतिवेदन: कार्तिकदेख
download
2017-01-30 Journal on Human Rights Sambahak Vol.3, Dec 2016 मानव अधिकार सम्वाहक, २०७३ पुष
download
2017-01-13 वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३

download
2016-12-22 Selected Decision of The National Human Rigths Commission, Nepal

Selected Decision of The National Human Rights Commission, Nepal

Part 1 Vol 1

 

 

 

download
2016-11-20 विस्तृत शान्ति सम्झौताका दश वर्षः मानव अधिकार अवस्था, संक्षिप्त प्रतिवेदन २०७३

विस्तृत शान्ति सम्झौताका दश वर्षः मानव अधिकार अवस्था

संक्षिप्त प्रतिवेदन: २०७३ मंसिर ५ गते
 

download
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  > Next  [Last Page]