home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Others

DateTitleDownloads
2017-06-05 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रिय कार्यालय, बिराटनगरबाट तयार गरिएको थारू भाषाको मानवअधिक

मानवअधिकार गीतको म्युजिक भिडियो

download
2017-05-09 स्थानीय तहको निर्वाचनको सर्न्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विशेष अपील
download
2017-05-09 Special Appeal from the National Human Rights Commission on the Occasion of Local Level Elections
download
2017-04-30 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र निर्वाचन आयोग बीचको निर्वाचन अनुगमनसम्बन्धी समक्षदारी पत्र
download
2017-04-28 निर्वाचन र मानव अधिकार, सङ्क्षिप्त जानकारी
download
2016-12-10 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः एक परिचय (ब्रोसर) Brochure
download
2012-06-13 Brochure on Corporal Punishment to the Child Nepali (विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्ड विरूद्घ बालबालिकाको अधिकार )
download
2012-06-13 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः एक परिचय
download
2008-04-02 संविधानसभा र मानव अधिकार (ब्रोसर) Brochure
download
1 | 2 | 3 | 4 |