Activity

Text Size A A A

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा आयोगका माननीय अध्यक्ष तप बहादुर मगरज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको मन्तव्य । २०७९।८।२१

Nepali Version Download

Accessibility Tools