Career & Announcements

From *
Text Size A A A
Date Title File Action
2021-03-21 कानून पूनरावलोकनकर्ता सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना २०७७।१२।८ Icon Download
2020-03-06 परामर्श सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना, २०७६।११।२३ Icon Download
2020-01-27 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना पुनः प्रकाशित मितिः २०७६ माघ १३ गते Icon Download
2020-01-16 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना, २०७६ माघ २ गते Icon Download
2019-12-25 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना,२०७६ पौष ९ Icon Download
2019-12-13 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना, २०७६।०८।२७ Icon Download
2019-11-20 कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहीन प्रथमस्तर सरह) खुला प्रतियोगिताको नतिजा, २०७६ मंसिर ४ Icon Download
2019-10-02 स्थायी श्रेणी विहिन पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको नतिजा, २०७६ असोज १५ Icon Download
2019-09-10 छनौट प्रकृयामा सहभागी हुन आउने सम्बन्धी सूचना, २०७६।०५।२४ Icon Download
2019-08-07 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना , श्रावण १५ गते Icon Download
2019-07-31 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना , श्रावण १५ गते Icon Download
2019-07-05 पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनामा संशोधन सम्बन्धमा । २०७६।०३।२० Icon Download
2019-07-02 पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । २०७६-३-१७ Icon Download
2019-07-02 दरखास्त फाराम (खुला तथा समान तह/पद आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि) Icon Download
2019-06-04 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना । २०७६ जेष्ठ २१ गते Icon Download
2019-05-22 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धि सूचना, २०७६ जेष्ठ ८ गते Icon Download
2019-05-02 विशेषज्ञ सेवाको लागि छनौट भएका विशेषज्ञहरुलाई सम्पर्क गर्ने सम्बन्धि सूचना, २०७६।०१।१९ Icon Download
2019-04-24 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना, वैशाख ११,२०७६ Icon Download