Notices

From *
Text Size A A A
Date Title File Action
2023-04-30 हार्दिक श्रद्धाञ्जली - श्री गम्भिरकान्त झा Icon Download
2023-03-07 सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती हुने आशयकाे सूचना । मिति २०७९।११।२२ Icon Download
2023-02-06 “मिलेर फालौँ भ्रष्टाचारको जालोः सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो” Icon Download
2023-01-19 मसलन्द/स्टेशनरी (कार्यालय सामान) खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्वन्धी सूचना । मिति २०७९/१०/४ Icon Download
2022-12-02 बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना Icon Download
2022-08-08 मानव अधिकार जर्नल (संवाहकमा) लेख पठाउने सम्बन्धी सूचना, मिति २०७९/४/२३ Icon Download
2022-07-17 मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना , मिति २०७९।४।१ Icon Download
2022-06-26 लिलाम बढाबढ सम्बन्धी ४ दिने सूचना दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९।३।१२ Icon Download
2022-06-13 लिलाम बढाबढ सम्बन्धी ७ दिने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९।२।३० Icon Download
2021-10-27 मानव अधिकार जर्नल (संवाहकमा) लेख पठाउने सम्बन्धी सूचना, २०७८/७/१० Icon Download
2021-07-16 मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्वन्धीे सूचना, २०७८/०४/०१ Icon Download
2021-04-01 मेसिनरी तथा औजार (ल्यापटप, डेक्सटप कम्प्यूटर र प्रिन्टर) खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्रको सूचना मिति २� Icon Download
2021-03-16 सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती हुने आशयको सूचना, २०७७/१२/३ Icon Download
2021-02-16 स्टेशनरी/मसलन्द (कार्यालय सामान) खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना, २०७७/११/४ Icon Download
2020-09-02 भाषा सम्पादक तथा अनुुवादक सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना, २०७७।५।१७ Icon Download
2020-07-16 मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना ,२०७७ साउन १ Icon Download
2020-05-24 टेन्डर रद्द गरिएको सूचना । Icon Download
2020-03-20 इलेक्ट्रोनिक्स सामान (डेक्सटप कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फ्याक्स र यूपियस) खरिद सम्बन्धी सिल� Icon Download
2020-03-04 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना, २०७६ फागुन २१ Icon Download
2020-02-04 मानव अधिकारको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणमा क्रियाशिल संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुको अभिलेखीकरण गर्न� Icon Download
2019-12-01 घरभाडामा लिने सम्वन्धी सूचना, २०७६/०८/१५ Icon Download
2019-11-21 संवाहक छपाई सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना, २०७६।०८।०५ Icon Download
2019-07-17 मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना ,२०७६ साउन १ Icon Download
2019-06-30 सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती हुने आशयको सूचना २०७६।०३।१५ Icon Download
2019-06-19 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको इलेक्ट्रोनिक्स सामान (ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर र यूपियस) खरिद स� Icon Download
2019-06-19 बोलपत्र स्वीकृती हुने आशयको सूचना, २०७६ असार ४ Icon Download
2019-06-03 इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना २०७६।०२।२० Icon Download
2019-05-13 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना, वैशाख ३०, २०७६ Icon Download
2019-05-02 इलेक्ट्रोनिक्स सामान (ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर र यूपियस) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रक� Icon Download
2019-04-09 बिशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना, दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र २६ गते Icon Download
2019-03-04 इलेक्ट्रोनिक्स सामान (डेस्कटप कम्प्युटर र ल्यापटप) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको पुनः सू� Icon Download
2019-02-15 सवारी साधन (मोटरसाइकल) र इलेक्ट्रोनिक्स सामान (डेस्कटप कम्प्युटर र ल्यापटप) खरिद सम्बन्धी सिलबन� Icon Download
2019-02-05 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना, २२ माघ, २०७५ Icon Download
2019-01-11 विशेषज्ञ सेवाकाे लागि अावेदन गनें सम्बन्धी सूचना, २७ पुस, २०७५ Icon Download
2018-12-06 विशेषज्ञ सेवाको लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना Icon Download
2018-11-29 स्टेशनरी (कार्यालय सामान) खरिद सम्बन्धी सिलबन्ढी दरभाउपत्रको सूचना , २०७५।०८।१३ Icon Download
2018-07-30 मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना Icon Download
2018-06-28 वि.नं ३/०७४/७५ मानव अधिकार अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको मिति र परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना Icon Download
2018-06-11 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पदपूर्ति समितिको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना Icon Download
2018-06-08 लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Icon Download

Accessibility Tools