Books

From *
Text Size A A A
Date Title File Action
2022-11-22 व्यवसाय र मानव अधिकार २०७९ Icon Download
2021-10-31 मानव अधिकार: जान्नुपर्ने कुरा २०७८ Icon Download
2021-01-15 महत्वपूर्ण प्रेस–विज्ञप्तिहरू भग–३ (२०७१–२०७७) Icon Download
2021-01-10 Journal on Human Rights Sambahak Vol. 17, Dec 2020 Icon Download
2020-12-09 Selected Decisions of NHRC Nepal Vol. 3 Icon Download
2020-12-09 Selected Decisions of NHRC Nepal Vol. 2 Icon Download
2020-10-20 A Precise Report on the Recommendations and State of Implementation in the 20 Years of NHRCN Icon Download
2020-10-17 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूप राज शर्माका विचारहरू (वि.सं २०७१–२०७७) Icon Download
2020-10-17 Human Rights Based Approach Sustainable Development Goals (The Process of Voluntary National Review) 2020 Icon Download
2020-07-09 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका मानव अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु Icon Download
2020-07-03 जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी केही रष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु, २०७७ Icon Download
2020-05-21 नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यहरु र मानव अधिकार, २०७७ Icon Download
2020-05-21 मानव अधिकारसम्बन्धी जान्नुपर्ने कुराहरु, २०७७ Icon Download
2020-04-05 अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि सुरक्षा संयन्त्र गठन तथा कार्यविधि सम्बन्धि निर्देशिक� Icon Download
2020-03-22 मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा संसद र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका, २०७६ फागुन Icon Download
2020-02-02 नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६ Icon Download
2019-09-29 Journal on Human Rights Sambahak Vol. 12, September 2019 Icon Download
2019-07-18 मानव अधिकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम Icon Download
2019-05-05 Journal on Human Rights Sambahak Vol. 11, May 2019 Icon Download
2019-04-25 मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था र कानुनहरु २०७५ (मौलिक हक समेत) Icon Download
2019-04-24 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु, फागुन २०७५ Icon Download
2019-01-30 Migrant Worker's Rights and NHRC Nepal's Initiatives Icon Download
2018-12-21 आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षणमा आयोगको प्रयास Icon Download
2018-12-07 Journal on Human Rights, Sambahak Vol. 10 (Senior Citizen Feature), December 2018 Icon Download
2018-10-14 विवाद समाधानमा स्थानीय तह (मानव अधिकार अभ्यास पुस्तिका) Icon Download
2018-10-12 Integrating A Gender Perspective Into Human Rights Investigations (Guidance and Practice) Icon Download
2018-09-16 Journal on Human Rights, Sambahak Vol. 9, September 2018 Icon Download
2018-08-17 Human Rights and Impunity in South Asia: States, Societies and Institutions Icon Download
2018-07-14 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु, जेठ २०७५ Icon Download
2018-06-01 Journal on Human Rights, Sambahak Vol. 8, June 2018 Icon Download

Accessibility Tools